j

Lorem ipsum dolor amet, consect adipiscing elit, diam nonummy.

Follow Us

Search

Nejste v tom sami

JUDr. Zuzana Staňková
Vaše advokátka

Služby

Rodinné právo

 • Předmanželské smlouvy
 • Rozvody manželství
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Úprava styku s nezletilým dítětem
 • Stanovení a úprava výše výživného mezi jednotlivými osobami

Občanské právo

 • Nemovitosti (koupě, prodej, nájem, podnájem, věcná břemena, služebnosti, advokátní úschova)
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Sepis a revize smluv
 • Dědické řízení
 • Exekuční řízení

Obchodní právo

 • Zakládání obchodních společností
 • Jmenování a odvolávání orgánů společností
 • Změny sídla společností
 • Převody obchodních podílů
 • Zápisy do obchodního rejstříku
 • Příprava a revize smluvní dokumentace

Pracovní právo

 • Pracovněprávní dokumentace
 • Interní dokumenty zaměstnavatelů
 • Ukončování pracovních poměrů
 • Odpovědnost zaměstnance či zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
 • Zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů před soudy

Insolvence

 • Insolvenční návrhy
 • Insolvenční přihlášky pohledávek
 • Zastupování ve věřitelských orgánech
 • Zastupování dlužníků a věřitelů v insolvenčním řízení

Soudní spory a vymáhání pohledávek

 • Předžalobní výzvy
 • Žaloby a vyjádření k žalobám
 • Řádné a mimořádné opravné prostředky
 • Zastupování před soudy všech stupňů včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR

O mně

Jsem absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem úspěšně absolvovala i postgraduální studium v oblasti občanského práva. V advokacii působím od roku 2011.

Ve své dosavadní praxi jsem se zabývala zejména zastupováním klientů před soudy, a to napříč celým spektrem právních odvětví, a komplexní smluvní agendou.

Právní služby poskytuji nejen společnostem, ale i jednotlivcům.

Zakládám si na individuálním přístupu ke každému klientovi. Když náhodou nepracuji, věnuji se běhání, raketovým sportům a florbalu.

Kontakt

V případě zájmu mne neváhejte kontaktovat

JUDr. Zuzana Staňková, advokátka

Rostislavova 1363/22
140 00 Praha 4

JUDr. Zuzana Staňková, advokátka, evidenční číslo ČAK 15840, IČO 03429903, se sídlem Rostislavova 1363/22, 140 00 Praha 4

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, IČO 66000777, se sídlem Národní třída 16, 110 00 Praha 1, web: www.cak.cz.